Política de Seguretat

Data d’última actualització: 6 de juny de 2023.

El sistema de Gestió de Seguretat de la Informació de Vilar Riba, S.A.P.; Vilar Riba Legal, S.L.U.P.; Vir Audit, S.L.P.; VRB Laboral, S.L. i Vilar Riba DATYA, S.L. vetlla pel següent:

  • Proporcionar als empleats un entorn de treball disponible i fiable en relació a les eines informàtiques, dades i comunicacions d’acord amb les directrius de l’Organització.

  • Gestionar adequadament la seguretat de la informació perquè permeti als seus responsables implantar-la i mantenir-la a l’Organització.

  • Assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades dels clients de Vilar Riba, S.A.P.; Vilar Riba Legal, S.L.U.P.; Vir Audit, S.L.P.; VRB Laboral, S.L. i Vilar Riba DATYA, S.L.

  • Enfortir la relació de confiança entre clients i l’Organització.

  • Contribuir a l’obtenció de millors nivells d’excel·lència de gestió en l’Organització, així com de millora de la imatge de Vilar Riba, S.A.P.; Vilar Riba Legal, S.L.U.P.; Vir Audit, S.L.P.; VRB Laboral, S.L i Vilar Riba DATYA, S.L.

  • Complir amb la legalitat aplicable.