AUDITORIA DE COMPTES

Fiabilitat en la informació financera

El servei d’Auditoria de Comptes es presta a través de VIR AUDIT, que és la firma d’auditoria del Grup Vilar Riba i formada per professionals altament qualificats amb una reconeguda experiència de més de 30 anys.

La confiança i el suport dels nostres clients ens ha permès créixer de forma rellevant i posicionar a VIR AUDIT en el TOP-20 del Ranking estatal de firmes d’auditoria i com a 8ª firma d’auditoria de Catalunya, sent la primera firma d’auditoria catalana després de les multinacionals.

ASSURANCE

La transparència genera confiança

En ocasions les companyies poden requerir un grau de seguretat per a determinades àrees, processos o transaccions específics que van més enllà de la que proporciona una auditoria convencional.

Aplicant estàndards internacionals d’auditoria, realitzem treballs d’assegurament sobre la informació financera, processos, dades o altra informació rellevant sobre la qual els stakeholders puguin tenir interès a obtenir un major grau de seguretat mitjançant un informe d’un expert independent.

ADVISORY

Els teus assessors financers de referència

En ocasions les companyies poden requerir assessorament financer extern que el nostre equip els hi pot proporcionar

A l’àrea d’Advisory els podem oferir un servei d’assessorament financer en aspectes com l’adaptació a les normatives IFRS, assessorament en la consolidació d’estats financers, etc.

També comptem amb un servei d’assessorament en consells d’administració i participació en comitès de direcció en qualitat d’extern.

FORENSIC

Ajudem als nostres clients davant de qualsevol investigació o disputa

Oferim serveis especialitzats en l’assistència com a pèrit i expert independent en la resolució de litigis

En el departament de Forensic oferim serveis especialitzats en detecció i investigació de frau empresarial i financer, així com en l’assistència com a expert independent en la resolució de litigis i conflictes judicials.

Actualitat

Contacta amb el nostre equip d'Auditoria