Ajudes PIMES
Programa Kit Digital

Aconsegueix 12.000€ amb el Programa Kit Digital

Quines solucions oferim des de Vilar Riba?

Categoria V. Business Intelligence i Analítica

Les dades es converteixen en agents del canvi en les organitzacions. La mentalitat de les organitzacions s’ha d’adaptar a treballar les dades per recollir-les i utilitzar-les com una font d’avantatge competitiu.

Disseny i implantació d’un Quadre de Comandament alineat amb el model de negoci i enfocat a la millora de les activitats. Un bon Quadre de Comandament aporta autonomia en l’anàlisi de la informació, minimitza els recursos necessaris per la seva preparació, incorpora elements gràfics, assegura la fiabilitat de les dades i permet el desenvolupament i adaptació futurs.

Rang de preus: entre 3.000€ i 8.000€

Subvenció fins a 4.000€

Aplicació d’algoritmes de ciència de dades per resoldre problemes del negoci.

Rang de preus: entre 3.000€ i 8.000€

Subvenció fins a 4.000€

Categoria VI. Gestió de Processos

La transformació digital té un abast molt ampli ja que pot aplicar-se al model operatiu de l’organització, a la relació amb clients, proveïdors i equips i també a la generació de nous productes o serveis.

La combinació de la tecnologia i l’excel·lència operativa és imprescindible per competir en un entorn ràpid, sofisticat i canviant que requereix operacions impecables perquè les relacions amb els clients i els negocis segueixin sent exitosos.

Rang de preus: entre 5.000€ i 9.000€

Subvenció fins a 6.000€

Què és el Programa Kit Digital?

El programa KIT DIGITAL és un nou ajut públic adreçat a la digitalització d’empreses. El principal objectiu del programa és implantar solucions digitals que ajudin les empreses a assolir un nivell de maduresa digital, imprescindible per a tot tipus de negoci. El programa s’adreça a petites empreses, microempreses i autònoms que pertanyin a qualsevol tipus de negoci o sector.

Procedent de fons europeus, el programa KIT DIGITAL és una nova iniciativa del Ministeri d’Afers Tecnològics i Transformació Digital.

FAQ'S sobre el bono digital

Podran sol·licitar-ho PIMES i Autònoms de qualsevol sector empresarial entre 1 i 50 treballadors.

 • Entre 10 i 50 treballadors: 12.000 €
 • Entre 3 i 10 treballadors: 6.000 €
 • Entre 0 i 3 treballadors: 2.000 €
 1. Ser una empresa, microempresa o autònom.
 2. Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors.
 3. No tindre la consideració d’empresa en crisi.
 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 5. No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 6. No estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 7. No superar el límit d’ajuts de minimis (ajuts de petita quantia),
 8. Haver realitzat l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pyme.

El subjecte beneficiat portarà a terme el pagament de l’ajuda a través de la cessió a l’Agent Digitalitzador adherit de la part del «bono digital» vinculat a l’acord de prestació de solucions de digitalització subscrit, i l’abonament de la part pertinent dels costos no subvencionats.

El tipus de subvenció és en concurrència no competitiva. S’assignarà per ordre d’arribada fins a esgotar els fons a què compleixin els requisits. Es lliura en forma de “bono” que serà bescanviable per paquets o solucions digitals.

L’empresa interessada haurà de visitar www.acelerapyme.es i fer un test de diagnòstic digital. Després, i si compleix els requisits, podrà adquirir una o diverses de les solucions digitals del catàleg. Després haurà de sol·licitar l’ajut a la seu electrònica de red.es. Un cop concedida la subvenció, accedirà novament al catàleg de solucions, contactarà amb l’agent digitalitzador i signarà el contracte amb ell.

Tota la informació oficial està disponible a acelerapyme.gob.es

Som agent digitalitzador i estem al teu costat!

Som agent digitalitzador i estarem encantats d’ajudar-te en la teva transformació digital.

Comencem? Posa’t en contacte amb nosaltres sense compromís!

Contacta amb nosaltres

  Contacta amb nosaltres