COMPTABILITAT

Deixa en mans d’especialistes la teva comptabilitat

Focalitza els esforços en activitats estratègiques del negoci i encarrega el procés comptable a un especialista

Vilar Riba és una firma que presta als seus clients aquesta externalització del procés comptable permetent a l’organització focalitzar-se en aspectes fonamentals del seu negoci. A la vegada, la informació comptable és lliurada de manera que facilita al client la presa de decisions.

COMPLIANCE FISCAL

Aprofita el nostre know-how en el compliment de les obligacions tributàries

La correcta presentació de les obligacions fiscals que evita desagradables sorpreses amb Hisenda

La nostra dilatada experiència en la revisió i correcta presentació de les declaracions tributàries suposa la reducció de riscos i contingències fiscals per als nostres clients. Es garanteix un servei de prevenció que detecta, avalua i controla el correcte compliment de la normativa fiscal.

outsourcing per projectes

Garantim la flexibilitat que necessites

Especialistes preparats per donar-te el suport que necessites i quan el necessites

Vilar Riba compta amb un equip format per professionals capaços de dur a terme el projecte garantint l’èxit del canvi o la transició, ja sigui un projecte puntual o a mig termini, ja sigui a temps parcial, complet o de manera interina.

processos administratius

Aportem valor a l’hora que t’alliberem d’aquests processos

Valoritza aquestes tasques externalitzant-les a un expert

L’externalització d’aquests processos alliberarà a l’organització. Però, a la vegada, el resultat que rebrà el client es transforma en eficiència i informació necessària per al control de la gestió del negoci.

Actualitat

Informa't sobre el nostre servei d'Outsourcing