Nova exigència d’informació sobre l’ajornament de pagament a proveïdors derivat de la Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’Empreses

Nova exigència d’informació sobre l’ajornament de pagament a proveïdors derivat de la Llei 18/2022 de Creació i Creixement d’Empreses El BOE ha publicat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses que té per objecte, entre altres, la reducció de la morositat comercial i la millora de l’accés a finançament i…

La Due Diligence: descripció i objectius

La Due Diligence: descripció i objectius Davant de determinades operacions empresarials de compravenda d’empreses, fusions, reestructuracions empresarials i aliances es fa necessari la realització de treballs previs d’investigació de naturalesa financera, comptable, fiscal, legal… que permetin a les entitats participants en aquests processos tenir informació veraç detallada de l’empresa objectiu de la transacció. En aquest…

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals? En aquest article t’expliquem les diferents circumstàncies en què és obligatori l’auditoria dels comptes anuals de societats ja sigui individuals com consolidats així com de fundacions i associacions. En la majoria dels casos, les companyies hauran d’auditar els seus comptes anuals quan compleixin durant dos exercicis consecutius dos…

Auditor/a Sènior

Seleccionem Auditor Sènior per incorporar a les nostres oficines de Vic o Barcelona Vilar Riba som una organització d’assessorament global en els àmbits fiscal, legal, laboral, consultoria, auditoria i M&A. Comptem amb un equip de 175 professionals especialitzats en diverses àrees d’assessorament i amb més de 30 anys d’experiència. També formem part de la Xarxa…

Auditor/a Junior

Seleccionem Auditor Junior per incorporar a les nostres oficines de Vic o Barcelona Vilar Riba som una organització d’assessorament global en els àmbits fiscal, legal, laboral, consultoria, auditoria i M&A. Comptem amb un equip de 175 professionals especialitzats en diverses àrees d’assessorament i amb més de 30 anys d’experiència. També formem part de la Xarxa…