La Due Diligence: descripció i objectius

La Due Diligence: descripció i objectius Davant de determinades operacions empresarials de compravenda d’empreses, fusions, reestructuracions empresarials i aliances es fa necessari la realització de treballs previs d’investigació de naturalesa financera, comptable, fiscal, legal… que permetin a les entitats participants en aquests processos tenir informació veraç detallada de l’empresa objectiu de la transacció. En aquest…

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals?

Quan resulta obligatòria l’Auditoria de Comptes Anuals? En aquest article t’expliquem les diferents circumstàncies en què és obligatori l’auditoria dels comptes anuals de societats ja sigui individuals com consolidats així com de fundacions i associacions. En la majoria dels casos, les companyies hauran d’auditar els seus comptes anuals quan compleixin durant dos exercicis consecutius dos…

Auditor/a Senior

Seleccionem Auditor Senior per incorporar a les nostres oficines de Vic o Barcelona. Funcions Auditor de comptes amb funcions de cap d’equip. Consolidació d’estats financers Auditoria de reporting Package Due Diligence Requisits Estudis universitaris d’ADE o doble Grau ADE/Dret. Experiència mínima de 3 anys en firma d’Auditoria. Sòlids coneixements comptables i financers. Coneixements en Auditoria…

Auditor/a Junior

Seleccionem Auditor Junior per incorporar a les nostres oficines de Vic o Barcelona. Funcions Anàlisis de treballs d’auditoria externa, per clients multinacionals, PYMES de diversos sectors. Auditoria de Package, Due Diligences i IFRS. Establir objectius i plans de treball, distribució o assignació de tasques. Tractar amb el client. Requisits Estudis universitaris d’ADE o doble Grau…