Consultoria

Col·laborem amb les empreses en la millora dels resultats des de la definició estratègica fins a la millora operativa, la transformació digital i l’optimització econòmica.

ESTRATÈGIA

Definir el futur de la teva organització

Tota organització requereix tenir definida quina és la seva estratègia i saber com crear una posició que la diferenciï de la resta, que ofereixi quelcom valorat pels seus clients i que ho pugui fer sostenible en recursos i temps. 

Avui, l’estratègia és una força que constantment busca oportunitats, identifica iniciatives per capitalitzar-les, i completa aquestes iniciatives ràpidament i eficientment. 

Les grans organitzacions són aquelles que entenen que estan competint per seguir en el partit, que  competeixen per ser millors cada dia i que saben que la seva millora és el què les fa gaudir. 

Intel·ligència de negoci

Les dades, clau en la presa de decisions

L’estratègia de sistemes d’informació i de tractament de les dades és fonamental per competir en un entorn complex i canviant.

Les dades es converteixen en agents del canvi en les organitzacions. La mentalitat de les organitzacions s’ha d’adaptar a treballar les dades per recollir-les i utilitzar-les com una font d’avantatge competitiu. La presa de decisions ve determinada per les dades, que complementen la intuïció, l’experiència i el coneixement.

EXCEL·LÈNCIA OPERATIVA

Eficiència i optimització de recursos

La combinació de la tecnologia i l’excel·lència operativa és imprescindible per competir en un entorn ràpid, sofisticat i canviant que requereix operacions impecables perquè les relacions amb els clients i els negocis segueixin sent exitosos.

El principal objectiu de les organitzacions ha de ser obtenir i entregar al client, tant intern com extern, el producte o servei sol·licitat, en quantitat i qualitat. Quan això es fa amb el mínim consum de recursos i la màxima rapidesa, estem parlant d’excel·lència operativa.

Aquesta manera d’operar portarà a l’organització a ser realment competitiva. Això només és possible amb una visió complerta que permeti optimitzar costos, capacitats i qualitat i aprofitar el màxim potencial dels equips.

GESTIÓ I CONTROL

Mesurar, analitzar i millorar

La definició i execució d’una bona estratègia requereix estar suportada per sòlids i àgils sistemes de gestió i control.

A través del control de gestió es coordinen les diferents àrees de l’organització per obtenir la informació necessària per millorar la presa de decisions. El control de gestió defineix i desplega les bases que permeten supervisar tot el què passa en l’organització i assoleixi els objectius d’activitat, producció, econòmics, socials i financers que s’ha marcat.

transformació digital

Eficiència i noves oportunitats

La transformació digital té un abast molt ampli ja que pot aplicar-se al model operatiu de l’organització, a la relació amb clients, proveïdors i equips i també a la generació de nous productes o serveis.

Les tecnologies digitals estan canviant de manera accelerada sectors i processos i moltes organitzacions estan fent importants esforços per incorporar els beneficis d’aquestes tendències o simplement per no quedar-se enrere respecte els competidors. Emprendre la transformació digital és imprescindible per a totes les empreses actualment, però també suposa un repte important.

persones

Les persones, el motor cap al futur

La nostra filosofia es basa en la convicció que les persones són la força que crea, guia, lidera i fa possible qualsevol negoci que puguem imaginar. No hi ha negoci sense persones. No hi ha futur sense que negocis i persones creen valor mutu.

DATYA

Generem impacte en el negoci a partir de les dades

DATYA ofereix mètodes innovadors i personalitzats en Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial per transformar i optimitzar els processos empresarials, i aconseguir avantatge competitiu.

Quines solucions t'oferim?

Actualitat

Consultor Power BI

Seleccionem Consultor Power BI per incorporar a les nostres oficines de Vic Vilar Riba som una organització d’assessorament global en…

Llegeix més

Graduat/da en ADE

Seleccionem Graduat/da en ADE Vilar Riba som una organització d’assessorament global en els àmbits fiscal, legal, laboral, consultoria, auditoria i…

Llegeix més

Vols que t'assessori l'equip de consultoria?