Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball

Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball En el butlletí Noticies RED 7/2021 s’informa que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ve observant situacions de contractació i alta en Seguretat Social de treballadors estrangers extracomunitaris en situació irregular, en donar-se per vàlides per algunes empreses autoritzacions administratives per treballar falsificades…