Acumulació del permís de lactància i prioritat d’aplicació dels convenis col·lectius autonòmics

Acumulació del permís de lactància i prioritat d’aplicació dels convenis col·lectius autonòmics El BOE d’avui recull el Reial Decret Llei 2/2024, de 21 de maig, que inclou diverses mesures socials, dedicant bona part del seu contingut al subsidi d’atur. En la present nota, més enllà de les reformes en matèria prestacional, ens centrem en resumir…

Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig

Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig La  regulació dels permisos retribuïts vinculats a la participació en processos electorals es recull a l’article 37.3 ET; estableix que les persones treballadores tenen dret a un permís retribuït “por el tiempo indispensable, para…