Novetats socials i laborals per a l’any 2023

Novetats socials i laborals per a l’any 2023 Al BOE del passat dissabte 24/12/2022 es va publicar la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, que incorpora diverses mesures que afecten a l’àmbit laboral, particularment en matèria de cotització a la Seguretat Social; el recent Reial Decret Llei 20/2022 de 28 de…

Aspectes laborals de la Llei de Llibertat Sexual

Aspectes laborals de la Llei de Llibertat Sexual El BOE de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat. La Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual (BOE 07/09/2022); modifica, entre altres textos normatius, l’Estatut del treball autònom, l’Estatut dels Treballadors, l’EBEP, la LOI, o la LGSS. Les mesures…