Novetats de la nova reforma laboral

Novetats de la nova reforma laboral En el BOE de 30 de desembre de 2021 s’ha publicat el Reial Decret-Llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball. Aquesta norma ha estat negociada durant 9 mesos entre Govern…

Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball

Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball En el butlletí Noticies RED 7/2021 s’informa que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ve observant situacions de contractació i alta en Seguretat Social de treballadors estrangers extracomunitaris en situació irregular, en donar-se per vàlides per algunes empreses autoritzacions administratives per treballar falsificades…

Implicacions fiscals en el teletreball

Implicacions fiscals en el teletreball En aquests temps postpandèmics en els que podem afirmar amb rotunditat que el teletreball s’ha convertit en una realitat, hem de començar a plantejar-nos quines implicacions laborals i fiscals poden derivar-se a conseqüència de l’acompliment d’aquest. En aquest sentit, sembla que finalment podem tenir, almenys, una idea inicial d’aquestes implicacions…

Implicacions laborals en el teletreball

Implicacions laborals en el teletreball En aquests temps postpandèmics en els que podem afirmar amb rotunditat que el teletreball s’ha convertit en una realitat, hem de començar a plantejar-nos quines implicacions laborals i fiscals poden derivar-se a conseqüència de l’acompliment d’aquest. En aquest sentit, sembla que finalment podem tenir, almenys, una idea inicial d’aquestes implicacions…

El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional anul·la la plusvàlua municipal Dimarts, dia 26 d’octubre, el Tribunal Constitucional va publicar una nota informativa en què s’anuncia la sentència en què declara la inconstitucionalitat i la nul·litat de l’Impost sobre l’Increment de Valor sobre els Terrenys de Naturalesa Urbana (conegut popularment com a Plusvàlua municipal), i més concretament dels articles…

Els avantatges de digitalitzar la teva empresa

Els avantatges de digitalitzar la teva empresa Implementar processos que porten cap a la digitalització millora l’eficiència de les empreses i, per tant, aporta millors resultats, alhora que en minimitza els costos. Són cada vegada més les empreses que decideixen digitalitzar els seus serveis i processos amb l’objectiu de no quedar enrere. Per fer-ho és…

Principals obligacions tributàries durant el mes de novembre 2021

Principals obligacions tributàries durant el mes de novembre 2021 Per recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de 2021, l’Agència tributària ha posat, com en anys anteriors, a disposició del contribuent, el calendari del contribuent 2021. Els recordem les principals obligacions tributàries del mes de novembre.

Dades: Love it? Or list it?

Dades: Love it? Or list it? T’has preguntat mai quants registres es generen cada dia a la teva empresa? Fitxades, albarans, factures, articles… Milers i milers de files s’emmagatzemen cada dia en les infraestructures de la companyia. Segur que en alguna ocasió, en voler obtenir una informació concreta per prendre qualsevol petita o gran decisió,…