Sancions d’entre 600.000€ i 1.000.000€ a les empreses, per no implantar un canal de comunicació interna d’infraccions normatives

Sancions d’entre 600.000€ i 1.000.000€ a les empreses, per no implantar un canal de comunicació interna d’infraccions normatives S’ha aprovat la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta llei transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE)…