Notificació de demandes judicials a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica per via electrònica

Notificació de demandes judicials a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica per via electrònica El proper dia 20 de març de 2024 entrarà en vigor la nova redacció de l’article 155 de la Llei d’Enjudiciament Civil. Aquesta modificació suposa un canvi substancial en la manera com es notificarà -entre d’altres- a…

Advocat/da Compliance

Seleccionem Advocat/da Compliance per incorporar a les nostres oficines de Vic Vilar Riba som una organització d’assessorament global en els àmbits fiscal, legal, laboral, consultoria, auditoria i M&A. Comptem amb un equip de 175 professionals especialitzats en diverses àrees d’assessorament i amb més de 30 anys d’experiència. També formen part de la Xarxa Geneva Group…

Sancions d’entre 600.000€ i 1.000.000€ a les empreses, per no implantar un canal de comunicació interna d’infraccions normatives

Sancions d’entre 600.000€ i 1.000.000€ a les empreses, per no implantar un canal de comunicació interna d’infraccions normatives S’ha aprovat la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta llei transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE)…

El nou Reglament d’Exempció per Categories per Acords Verticals (RECAV): necessitat de revisar i adaptar els contractes de distribució

El nou Reglament d’Exempció per Categories per Acords Verticals (RECAV): necessitat de revisar i adaptar els contractes de distribució En data 10 de maig de 2022, la Comissió Europea va publicar el nou Reglament 2022/720 (RECAV) que actualitza la normativa en matèria d’acords verticals, amb l’objectiu d’adaptar la regulació del dret de la competència als…

Per què és important per les empreses una bona política de protecció de dades?

Per què és important per les empreses una bona política de protecció de dades? Actualment, gran part dels actius més importants de les organitzacions són intangibles. Les dades personals conviuen amb actius immaterials com per exemple la propietat intel·lectual, la informació privilegiada o la informació de caràcter confidencial. Tots aquests actius comparteixen un element en…