Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig

Instruccions per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig La  regulació dels permisos retribuïts vinculats a la participació en processos electorals es recull a l’article 37.3 ET; estableix que les persones treballadores tenen dret a un permís retribuït “por el tiempo indispensable, para…