Notificació de demandes judicials a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica per via electrònica

Notificació de demandes judicials a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica per via electrònica El proper dia 20 de març de 2024 entrarà en vigor la nova redacció de l’article 155 de la Llei d’Enjudiciament Civil. Aquesta modificació suposa un canvi substancial en la manera com es notificarà -entre d’altres- a…