Jurídic

Advocats especialitzats en cadascuna de les àrees del Dret.
Dret de l’empresa

Assessorament en totes les vessants de l'activitat empresarial

Acompanyem i assessorem tant a empreses que comencen com a empreses ja consolidades, així com a empreses que necessiten canviar d’assessors perquè s’han fet grans i les seves necessitats han canviat.

La nostra experiència en el món de l’empresa ens permet oferir assessorament jurídic al client en totes les vessants jurídiques de l’activitat empresarial, des de la constitució de l’empresa, passant per la contractació mercantil, les operacions societàries i de reestructuració empresarial o la propietat industrial, fins a les situacions de crisi empresarial (concursos i conflictes entre socis).

Planificació patrimonial i successòria

Solucions i alternatives per una correcta planificació patrimonial

Una correcta planificació patrimonial i successòria és imprescindible per assegurar una transmissió d’actius ordenada, sense conflictes i amb estalvi fiscal.

La nostra experiència en l’assessorament de grans patrimonis -tant a nivell empresarial com a nivell particular- ens permet oferir als nostres clients un ampli ventall de solucions i alternatives per tal d’ajudar-los a estructurar i planificar ordenadament el seu patrimoni i l’eventual transmissió del mateix.

Empresa familiar

El relleu generacional, clau en l'empresa familiar

Fer un bon relleu i preveure tots els aspectes de successió mirant al futur és garantia de tranquil·litat tant per les dues generacions (l’actual i la futura) com per a l’estabilitat del projecte empresarial.

Permet evitar problemàtiques o conflictes que puguin sorgir en el marc de l’empresa derivats dels vincles familiars de la propietat, mantenir la confiança entre socis i la identificació amb l’empresa familiar assegurant la continuïtat generacional del projecte, i marcar les pautes d’actuació de futur de l’empresa, planificant l’estratègia del negoci familiar.

Acompanyem a l’empresa i a la família en la preparació d’aquesta transició, mitjançant un procés que té per objectiu donar resposta a totes aquelles qüestions que són claus per a un correcte desenvolupament tant de l’empresa com de la relació entre aquesta i la família. 

Aquest procés culmina amb l’elaboració d’un Protocol Familiar que és l’instrument escrit formal que utilitza la família que té la propietat de l’empresa per regular totes les activitats clau que comparteixen com a empresa i com a família.

Dret judicial i dret penal

Eficiència i noves oportunitats

Busquem sempre la millor solució de l’assumpte per al client, intentem la negociació i transacció del problema però som, tanmateix, àgils, rigorosos i contundents quan cal recórrer a la via judicial per tal de defensar els interessos dels nostres clients. 

En l’àmbit penal els nostres advocats tenen més de 30 anys d’experiència tant en la defensa de temes penals com en la interposició de denuncies penals i querelles criminals en defensa dels interessos dels nostres clients.

conflictes en relació amb els quals assessorem
Assessorament en matèria penal
Compliance penal

Gestió de control

El compliance penal és similar a un Pla de Prevenció de riscs laborals, però en comptes de tenir com a objectiu la prevenció d’accidents, té com a objectiu la prevenció de la comissió de delictes.

El compliance penal o  Pla de Prevenció de Delictes (PPD) és el conjunt d’actuacions i mecanismes interns de l’empresa per prevenir i, en la mesura del possible, evitar que es cometin en l’àmbit de la companyia conductes o accions que siguin contràries, no només als valors de l’empresa i a les seves polítiques d’actuació, sinó sobretot a la normativa legal de caire penal vigent. També té l’objectiu de prevenir i detectar delictes comesos amb els mitjans de l’empresa o sota la seva cobertura. 

La implantació és obligatòria per a totes les empreses, amb possibles conseqüències penals per als gestors d’empreses que no l’hagin implantat.

La clau de l’èxit és trobar l’equilibri entre un PPD que protegeixi a l’empresa des d’un punt de vista penal però que alhora no entorpeixi el dia a dia de la mateixa.

El nostre equip de compliance compta amb una amplíssima experiència en la implantació de PPDs que li permet portar a terme la implantació sense que l’empresa hagi de desviar recursos innecessaris (en forma de temps i de persones involucrades) a tal efecte.

Dret de família

Eficiència i optimització de recursos

Les qüestions relacionades amb la família poden generar -per la seva naturalesa- un elevat grau d’ansietat, que va molt més enllà del que ja de per si genera qualsevol tipus de conflicte.

Per aquest motiu, el nostre equip d’advocades i advocats especialitzats en la matèria proporcionen no només un assessorament legal de qualitat però sense deixar de banda la sensibilitat i la cura que aquest tipus de temes requereix, especialment si el tema afecta a menors

Dret immobiliari

Especialistes en qüestions immobiliàries

El nostre equip d’advocades i advocats especialitzats en qüestions immobiliàries assessoren tant a empreses com a particulars en els diversos àmbits immobiliaris. Aquest assessorament inclou tant les qüestions relatives a la construcció i comercialització d’immobles (adquisició de solars, execucions d’obra i compravendes o lloguers) com en qüestions relatives a la regularització de Cadastre o de Registre de la Propietat, o conflictes de llinders tant en finques rústiques com en finques urbanes.

Dret administratiu i urbanisme

Àmplia experiència en dret administratiu i urbanisme

El dret públic està present a tots els àmbits de l’economia i de la societat (urbanisme, llicències, sancions administratives…).

Per donar resposta a les qüestions que sorgeixen en aquesta àrea, el despatx disposa d’un equip d’advocats especialitzat en l’assessorament jurídic en aquesta matèria amb una àmplia experiència.

Protecció de dades i comerç electrònic

Èxit en les implementacions de protecció de dades

És clau que els procediments de tractament de dades personals de l’empresa  garanteixin un tractament lícit i les protegeixi des d’un punt de vista legal i tècnic però que alhora no dificulti el dia a dia de l’empresa.

L’actual regulació de Protecció de Dades obliga a les persones físiques o jurídiques, Administracions Públiques i altres organismes i entitats a adoptar els mecanismes necessaris per garantir el correcte tractament i gestió de les dades de caràcter personal que es tracten en qualitat de responsable de tractament o d’encarregat de tractament.

Per altre banda, també acompanyem les empreses en l’assessorament en l’àmbit del comerç electrònic, concretament en les següents matèries:  

Actualitat

Contacta amb el nostre equip de jurídic