Aspectes laborals de la Llei de Llibertat Sexual

Aspectes laborals de la Llei de Llibertat Sexual El BOE de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat. La Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual (BOE 07/09/2022); modifica, entre altres textos normatius, l’Estatut del treball autònom, l’Estatut dels Treballadors, l’EBEP, la LOI, o la LGSS. Les mesures…