Principals obligacions tributàries durant el mes de desembre 2022

Principals obligacions tributàries durant el mes de desembre 2022 Per recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de 2022, l’Agència tributària ha posat, com en anys anteriors, a disposició del contribuent, el calendari del contribuent 2022. Els recordem les principals obligacions tributàries del mes de desembre.

El nou Reglament d’Exempció per Categories per Acords Verticals (RECAV): necessitat de revisar i adaptar els contractes de distribució

El nou Reglament d’Exempció per Categories per Acords Verticals (RECAV): necessitat de revisar i adaptar els contractes de distribució En data 10 de maig de 2022, la Comissió Europea va publicar el nou Reglament 2022/720 (RECAV) que actualitza la normativa en matèria d’acords verticals, amb l’objectiu d’adaptar la regulació del dret de la competència als…

Què és la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i quina és la seva importància en les organitzacions?

Què és la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) i quina és la seva importància en les organitzacions? Al llarg dels últims anys la responsabilitat social empresarial ha esdevingut més rellevant per les organitzacions, els consumidors i la societat. De fet, la RSE és un aspecte relativament modern que va sorgir a principis del procés de la…

Principals obligacions tributàries durant el mes de novembre 2022

Principals obligacions tributàries durant el mes de novembre 2022 Per recordar el compliment de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, al llarg de 2022, l’Agència tributària ha posat, com en anys anteriors, a disposició del contribuent, el calendari del contribuent 2022. Els recordem les principals obligacions tributàries del mes de novembre.