Reforma Laboral 2022: els punts clau més destacables dels contractes temporals vigents

Reforma Laboral 2022: els punts clau més destacables dels contractes temporals vigents Mitjançant la Resolució de 3 de febrer de 2022, el Congrés dels Diputats va ordenar la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a…

El Consell de Ministres aprova la pròrroga automàtica dels ERTO-Covid fins al 31 de març

El Consell de Ministres aprova la pròrroga automàtica dels ERTO-Covid fins al 31 de març En el BOE de 23 de febrer de 2022 s’ha publicat el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrer, “por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales…

Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball

Contractació de treballadors estrangers i comprovació de validesa de les autoritzacions de treball En el butlletí Noticies RED 7/2021 s’informa que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ve observant situacions de contractació i alta en Seguretat Social de treballadors estrangers extracomunitaris en situació irregular, en donar-se per vàlides per algunes empreses autoritzacions administratives per treballar falsificades…

Implicacions laborals en el teletreball

Implicacions laborals en el teletreball En aquests temps postpandèmics en els que podem afirmar amb rotunditat que el teletreball s’ha convertit en una realitat, hem de començar a plantejar-nos quines implicacions laborals i fiscals poden derivar-se a conseqüència de l’acompliment d’aquest. En aquest sentit, sembla que finalment podem tenir, almenys, una idea inicial d’aquestes implicacions…