Mesures urgents per l’ampliació de drets dels pensionistes

Mesures urgents per l’ampliació de drets dels pensionistes El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assolit un acord amb els sindicats més representatius, del qual s’ha despenjat la patronal, per procedir a implementar el segon paquet modificatiu del sistema de pensions; aquest acord ha estat ratificat per un Consell de Ministres extraordinari, aprovant-se, d’aquesta…

La necessitat d’un bon compliance laboral

La necessitat d’un bon compliance laboral Aquest any 2023 s’ha produït un increment de les inspeccions de treball impulsades, sobretot, per l’ús de les noves tecnologies que permeten els encreuaments automàtics de dades entre l’AEAT, el SEPE, la Seguretat Social i, fins i tot, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Una de les claus es…

Novetats socials i laborals per a l’any 2023

Novetats socials i laborals per a l’any 2023 Al BOE del passat dissabte 24/12/2022 es va publicar la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023, que incorpora diverses mesures que afecten a l’àmbit laboral, particularment en matèria de cotització a la Seguretat Social; el recent Reial Decret Llei 20/2022 de 28 de…